Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Mestský úrad, Prievidza

Predmet: rušenie nočného kľudu

Text sťažnosti:
V noci z 19.8. na 20.8. sa v meste konala diskotéka, zrejme na voľnom priestranstve. Každopádne sa akcia vymkla z rúk, pretože intenzita zvuku bola neúnosná. Uvedomujem si, že takéto akcie sú formou zárobku mesta, ale myslím si tiež, že hladina zvuku by sa mala regulovať. Sme relatívne malé mesto a konalo sa to v husto osídlenej oblasti a môžem povedať, že skutočne väčšina obyvateľov nespala. Akcia trvala asi do štvrtej hodiny rannej. Zrejme nášmu mestskému zastupiteľstvu nič nehovorí pojem "znečisťovanie hlukom" a ani to, že práve zamestnaná časť obyvateľstva svojimi zákonnými poplatkami podporuje aj rozvoj mesta. Nielen my sme volali na mestskú políciu, kde nám povedali, že nikoho kompetentného nemôžu zohnať, aby bola zriadená náprava. Samotní policajti boli pod tlakom, pretože sťažností bolo mnoho, ale nemohli zasiahnuť. Ich prístup bol však vcelku seriózny. Bola by som rada, keby táto sťažnosť padla na úrodnú pôdu, aby sa to už nezopakovalo. Dajte mi, prosím, vedieť ako to dopadlo, ak sa dá. Ja sa ešte pokúsim skontaktovať s niekým zodpovedným za túto akciu.

Odpoveď na sťažnosť:
Túto sťažnosť považujeme za opodstatnenú. Mesto Prievidza posúdili konanie usporiadateľa MEGA MAX SHOW, ktorou je komanditná spoločnost Disco Max, Hviezdoslavova ulica č. 5, ako porušenie §5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a v zmysle §7 citovaného zákona usporiadateľovi udelilo hornú hranicu pokuty vo výške 10 000,- Sk. Pre bližšie dokumentovanie atmosféry okolo tohto podujatia Vám v prílohe listu zasielame publikovaný článok v regionálnom týždenníku Prieboj.

Poznámka:
Súčasťou listu je aj článok z týždenníku Prieboj.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (886)51,51%
Nie (834)48,49%
Celkový počet hlasov: 1720

Koeficient inštitúcie/firmy: 49 (stredne pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Mestský úrad, Prievidza: 0

Počet pochvál na: Mestský úrad, Prievidza: 0

Počet podnetov pre: Mestský úrad, Prievidza: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama