Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: ŽSR

Predmet: preplatenie lístka

Text sťažnosti:
Išiel som v BA na Hlavnej stanici informovať o tom či by mi nemohli preplatiť lístok, čo som minulý týždeň neprecestoval, lebo vlak meškal a ja som zmeškal prípoj. Vošiel som do vnútra. Tam tri mladé slečny (okolo 18 - 20 rokov) sa bavili, rozprávali si svoje príbehy a ani si neuvedomili že niekto je tam. Postavil som sa k okienku. Predo mnou inteligentne oblečená slečna, nohy na stole, že jej bolo vidno až do krku. Konečne sa ma opýtala, že čo vlastne chcem. Odpoveď znela jasne a stručne, ale ironicky "predpis je predpis, keď sa vám nepáči choďte autobusom". Išlo im proste o to, aby ma čím skorej vyhodili a mohli pokračovať vtom v čom som ich prerušil.

Odpoveď na sťažnosť:
Trváme na predchádzajúcom stanovisku, ktoré sme zaslali v odpovedi na Váš listu zo dňa 05.6.2000, predmetom ktorého bolo predstavenie internetového projektu Sťažnosti.sk Občianskeho združenia Cybernet Corporation a zaslanie rovnopisu textu sťažnosti na zmeny kilometrických vzdialeností medzi železničnými stanicami v novom Cestovnom poriadku ŽSR 2000 - 2001. Nakoľko nám sprostredkovane zasielate ďalšie oznámenia o prijatí sťažnosti, bez identifikácie podávateľa, opakujeme:
1. Podania zasielané prostredníctvom projektu sťažnosti.sk nespĺňajú náležitosti podľa zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.
2. Železnice SR pri vybavovaní sťažností sú povinné postupovať a konať iba spôsobom, legislatívne stanoveným.
3. Vami požadované termíny (v rozpore so zákonom o sťažnostiach), k zaslaniu nášho stanoviska (t.j. vybavenie podania) k uverejneniu na Vašej www stránke nie sú pre nás záväzné.
4. ŽSR budú prešetrovať a vybavovať podania v lehotách a spôsobom stanoveným zákonom NR SR č. 152/1998 Z.z.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (886)51,81%
Nie (824)48,19%
Celkový počet hlasov: 1710

Koeficient inštitúcie/firmy: 589 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: ŽSR: 8
10.04.2001 Sťažnosť na ŽSR - spojenie
16.03.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - kúrenie
13.10.2000 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - spešnina
04.08.2000 Sťažnosť na ŽSR - zástavka InterCity v Trenčíne
14.05.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená iba formálne - kilometrická vzdialenosť
06.09.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - lístok
06.11.2001 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - poistenie prepravy tovaru
05.01.2002 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - fajčenie vo vozňoch IC

Počet pochvál na: ŽSR: 0

Počet podnetov pre: ŽSR: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama